Motiv / Tema

Dimension

  • Width 21 cm
  • Height 18 cm
  • Den hedengangne Albert Thorvaldsen, den danske Phidias, i sin Tid Æresmedlem for St Luca Academiet i Rom, vies denne Krands af athenske Olivenblade igjennem en Vennehaand fra en erkjendtlig Elev: Lysandro Kautawzoqlos / Athen 11 April 1863
  • Inscription