Motiv / Tema

Mål

  • Højde 18 cm
  • Bredde 21 cm
  • Den hedengangne Albert Thorvaldsen, den danske Phidias, i sin Tid Æresmedlem for St Luca Academiet i Rom, vies denne Krands af athenske Olivenblade igjennem en Vennehaand fra en erkjendtlig Elev: Lysandro Kautawzoqlos / Athen 11 April 1863
  • Indskrift
  • Betegnet på en hvid seddel i en oval æske betrukket med sort moiré