Spring navigation over
Bertel Thorvaldsen, Ganymedes med Jupiters ørn, 1817, A44, fotograf Jakob Faurvig

CopyrightCopyright (C)
Bertel Thorvaldsens kunst og samlinger. Det komplette katalog
 
Thorvaldsens Museum
Bertel Thorvaldsens Plads 2
1213 København K
Danmark
thm@thorvaldsensmuseum.dk


Generelt
Kataloget over Bertel Thorvaldsens kunst og samlinger rummer oplysninger om mere end 18.000 kunstværker, og mange af kunstværkerne er affotograferet.

Størsteparten af kunstværkerne i kataloget er ejet af Thorvaldsens Museum, men der er også andre ejere. 

Ophavsretten til kunstværkerne er - med få undtagelser - udløbet på grund af deres alder (70 år +).

Ophavsretten til fotografierne af kunstværkerne falder i to grupper, dem uden og dem med ophavsret.Creative Commons Zero (CC0)
Fotografier af kunstværker uden ophavsret

Ophavsretten til fotografierne af kunstværkerne i Thorvaldsens Museums eje er givet fri.

Thorvaldsens Museum og fotograf Jakob Faurvig har dedikeret deres fotografier til offentligt eje under licensen Creative Commons Zero (CC0).

Det betyder, at du frit kan downloade, dele, publicere og ændre fotografier med mærket Creative Commons Zero (CC0).Kreditering
Det er god skik og brug af kreditere kunstner, ejer og fotograf korrekt, hvis du deler eller publicerer et ophavsfrit kunstværk.
 
Vi anbefaler, at du gør sådan:
 
Kunstner, Titel, Datering, Ejer, Katalognummer (med permalink til kataloget), Fotograf

 Fx:

Bertel Thorvaldsen, Natten, 1815, Thorvaldsens Museum, A901, fotograf Jakob Faurvig

Eller:

Bertel Thorvaldsen, Natten, 1815, Thorvaldsens Museum, fotograf Jakob Faurvig, https://kataloget.thorvaldsensmuseum.dk/A901

 
Du kan læse mere om fri ophavsret og kreditering på Europeanas hjemmeside.Copyright (C)
Fotografier af kunstværker med ophavsret

Ophavsretten til fotografierne af kunstværkerne uden for Thorvaldsens Museum tilhører de respektive ejere og/eller fotografer.

Thorvaldsens Museum har - hvor det har været muligt - indhentet tilladelse til publicering af kunstværkerne i dette katalog.

Har du ophavsretsmæssige indvendinger mod det publicerede, beder vi om, at du straks retter henvendelse til Thorvaldsens Museum.

Du må gerne linke til dette katalog.

Hvis du på anden måde ønsker at downloade, udgive, mangfoldiggøre eller offentliggøre kunstværker, som ikke er ejet af Thorvaldsens Museum, eller som ikke er fotograferet af Jakob Faurvig, påhviler det dig selv at indhente tilladelse hertil.

Vi henviser til ejerne af de respektive kunstværker for yderligere tilladelser og regelsæt.Manglende fotos
Værker, der endnu ikke er fotograferede, vises med en farvet firkant.

Hvis det værk, du er interesseret i, endnu ikke er fotograferet, kan du mod betaling bestille en optagelse på thm@thorvaldsensmuseum.dk Software
Framework: Ruby on Rails

Licens: Open Source (MIT, BSD)