C.W. Eckersberg, Bertel Thorvaldsen i San Luca Akademiets dragt, 1814, Det Kongelige Danske Kunstakademi

Bertel Thorvaldsen (1770-1844)


Billedhugger, tegner og kunstsamler
Født og død i København
Levede i Rom 1797-1838

Læs mere her