• 1839 - 1843
  • Order

Dimension

  • Height 11 cm
  • P[rincipi] F[idelis] F[avere] P[atriae] [på korsarmene]; Quis ut Deus [på skjoldet] / Verso: Virtuti
  • Inscription