• 1839 - 1843
  • Orden

Mål

  • Højde 11 cm
  • P[rincipi] F[idelis] F[avere] P[atriae] [på korsarmene]; Quis ut Deus [på skjoldet] / Verso: Virtuti
  • Påskrift
  • Recto