Mål

  • Højde 105 mm
  • Bredde 177 mm
  • Vær virksom lig / Bien! - Og Du / vil altid blomstre / som Granen! / Louise Friederikke / Petersen
  • Påskrift