Mål

  • Højde 109 mm
  • Bredde 179 mm
  • Zur / Erinnerung an / Deinem Wahren / Freund / Friedrich Matthäi / Rom / den 8ten Novembre / 1806
  • Påskrift