Mål

  • Højde 105 mm
  • Bredde 177 mm
  • Hæld den der sig ved / Konstens Haan, Ved anvændt Slid, har / samlet Stÿrke, / Til heldignok for frie Aand / I Fredens Lÿe, sin Konst / at Dyrke, / han med Opmærksomhed / som Mand / Buden Nÿe og Oldtids / Sager / Og med foröget Kundskab / drager, / tilbage til sit Födeland. / af / N:I: Bredal / Bredal / Kiöbenhavn d. 2d Juli 1804
  • Påskrift