Spring navigation over
Portræt af Thorvaldsen, B425

Forklaring

  • Ofte forveksles dette portræt med C.W. Eckersbergs meget kendte portræt af Thorvaldsen, der befinder sig på Kunstakademiet i København. I begge portrætter sidder billedhuggeren nemlig i den ordensdragt, som medlemmer af det officielle kunstakademi i Rom, S. Luca-akademiet, klædte sig i ved officielle lejligheder. Thorvaldsen var i øvrigt ikke kun medlem af dette akademi, fra 1808 var han tilmed blevet udnævnt til professor. Årsagen til de to portrætters lighed kendes ikke med sikkerhed. En sandsynlig forklaring er at Vogelstein og Eckersberg har siddet med side om side og malet Thorvaldsens krop efter en gliederman (En leddukke af træ, som kunstnere siden renæssancen har benyttet i stedet for levende model til fastholdelse af vanskelige stillinger og draperier). Ved nærmere eftersyn byder de to portrætter også på mange forskelle: lyset, atmosfæren, rumligheden og ikke mindst det psykologiske. Det åndeligt forklarede blik, som Vogelstein har tillagt Thorvaldsen, er udtryk for en romantisk følsomhed, der ligger Eckersberg og dansk guldalder fjernt. Relieffet i baggrunden er Thorvaldsens indtil da største kunstneriske bedrift: Alexanderfrisen.
    Den lille statuette er en version af gennembrudsværket fra 1803: Jason med det gyldne skind

Motiv / Tema