Motif / Theme

Dimension

  • Diameter 50 mm
  • MARSZAZEK FRANCYTIPOLSKI / 3MAIA 1923 W WARSZAWIE / F. FOCH // NACZEINYWÓDZWOISKPOLSKICH * XIAZE JÓZEF PONIATOWSKI * MARSZALEK FRANCYI / 3/V 1923 / ODSI ONIEC IE / POM NIKA / WARSZAWIE
  • Inscription