Motiv / Tema

Dimension

 • Height (sight size) 220 mm
 • Width (plate size) 345 mm
 • Width (passepartout) 500 mm
 • Portrait
 • Width (paper size) 324 mm
 • Height (plate size) 235 mm
 • Height (passepartout) 650 mm
 • Portrait
 • Height (paper size) 446 mm
 • Width (sight size) 275 mm
 • Kjöbenhavn d. 18. April 1843. / Trykt hos Em. Bærentzen & Co. / Joh. Wilhelm Gertner / C.W. Eckersberg / Som Konstner stor og höifortjent som Lærer / Som Menneske, saa Elskelig som Faa. / H. Kaalund