Spring navigation over
Medaljens forside: Portræt af Thorvaldsen. Medaljens bagside: A genio lumen (Kunsten og Lysets genius), F1

Forklaring

  • Forside: Portræt af Thorvaldsen i profil med indskriften: A Thorvaldsen Danus Sculptor (Til den danske billedhugger Thorvaldsen).
    Bagside: A Genio Lumen (Thorvaldsens relief Kunsten og den lysbringende genius). Henri-Francois Brandt var schweizisk billedhugger, der opholdt sig i Rom i årene 1813-1817. Indskriften under Thorvaldsens portræt “BRANDT NOVIC. F. 1817” betyder, at Brandt fra Novic(astrensis), dvs. Neuchâtel, udførte (f(ecit)) medaljen i 1817. Brandt blev samme år udnævnt til førstemedaljør ved Den Kgl. Mønt i Berlin og forlod Rom, hvor medaljen er udført, i juni. I Rom tilhørte Brandt kredsen omkring Thorvaldsen, der udførte en portrætbuste forestillende Brandt (Inv.nr. A241, der kan ses i rum 12 i museet). Thorvaldsens relief A Genio Lumen, der gengives på medaljen, udførte han første gang i 1808, og det er formodentlig hans medlemsstykke til S. Luca Akademiet i Rom (også dette relief – Inv.nr. A517 – kan ses i museet i rum 1). Brandts medalje er én af de mange, der blev udført til Thorvaldsens ære.

Mål

  • Diameter 38 mm
  • Indskrift / Påskrift / Mærkat

    A. THORVALDSEN DANVS SVLPTOR / BRANDT NOVIC. F.1817 / A GENIO LVMEN
  • Type

    Indskrift