Mål

  • Højde 993 mm
  • Bredde 626 mm
  • C / A / B / D / [Skulpturernes titler] / Alen / PLAN AF ÖVERSTE ETAGE / UDKAST. No. II / G. Bindesbøll invt
  • Påskrift