Mål

  • Højde 952 mm
  • Bredde 625 mm
  • A / B / GIENNEMSNIT / FACCIATA MOD STORMBROEN / Alen / UDKAST No. II / G. Bindesbøll invt
  • Påskrift