• 1796
  • Tegning

Forklaring

  • Motivet stammer fra Iliadens 6. sang. I skildringen af Den trojanske Krig fortælles det, at Hektor, kong Priamus’ søn, trænger ind i Helenas kammer for at overbevise sin yngre broder Paris om, at han skal gå ud i kamp – og ikke blot sysle med sin rustning i sin skønne hustrus nærvær. Thorvaldsen vendte adskillige gange tilbage til dette motiv.