• Ca. 1797
  • Tegning

Forklaring

  • Blandt Villa Borghese-rummenes billedrige udsmykninger fandt Thorvaldsen også, i Vincenzo Berrettinis fortolkning, denne Jupiter, som i ørnens skikkelse bortfører Ganymedes. Det litterære udgangspunkt var her Ovid. Siden vendte Thorvaldsen gentagne gange tilbage til disse to figurer, både i tegning og i relief samt skulptur.