Spring navigation over
Indsejlingen til København, B187

Forklaring

  • Billedet er en gave fra Dahl. Han ønskede hermed at takke for en marmorudgave af en portrætbuste, som Thorvaldsen havde modelleret af ham i 1821 i Rom, og som Dahl netop havde modtaget i 1830. I et brev fra Dresden skrev Dahl til Thorvaldsen: – Da jeg troede det især vilde indtressere Dem at eie et Maleri, der kan sætte Dem med Tanken tilbage til det kiære Dannemarck, og jeg havde et saadant Arbeide færdigt – der først havde en anden Bestemmelse, men som jeg troede De bedre skiønnede paa, saa bestemte jeg det til Dem. Det er en Dansk Krigsbrig for Anker, i Havnen ved Kiøbenhavn, med endeel af Bÿgningerne og Kranen – paa Holmen i Aftenbelysning, hvor man er i begreb med at slaa Seilene under Raaerne. Originalmodellen til Dahl-busten kan ses i museets samling.

Motiv / Tema