Forklaring

  • Scenen her stammer fra Homers Iliade, 6. sang, vers 399- 493, hvor den tapre, trojanske kongesøn Hektor tager afsked med sin lille søn Astyanax og hustruen Andromache for at drage i krig mod grækerne, der har belejret Troja. Det er hustruen, der står til venstre for ham og den lille familie flankeres på den ene side af ammen, der har bragt barnet til sin far, og på den anden side af en kriger, der er kommet for at ledsage Hektor til krigsskuepladsen. Hektor skulle ikke få sin familie at se igen. Han blev dræbt i kampene, der fulgte.

Motiv / Tema

Mål

  • Bredde 184,2 cm
  • Højde 93,5 cm