Mål

  • Højde 185 mm
  • Bredde 165 mm
  • Frihed og Kjærlighed til Fædrelandet
  • Påskrift
  • Recto