• 1200 - 1300
  • Smykke > Signet

  • S BONENCONTRV:FABRV:+
  • Påskrift