Mål

  • Diameter 37 mm
  • FRANC. GEORG. LOCK EPISCOP. ANTIGONENIS DECAN BUDISS. / NAT. D. III OCT. MDCCCI / C. R. KRÜGER F. // SACERDOS CONSECRATUS D. XXIV JUN. MDCCLXXVI / INFULATUS D. 1 NOV. MDCCCI / VOTA COLLEGII / QUINQUAGES
  • Indskrift