Forklaring

  • Forside: Portræt af kong Frederik 5. 
     Bagside: Retfærdigheden (en kvinde med en vægt) rækker – vejledt af Minerva (symboliserende klogskaben) ærens krans til de tre kunstarter: Billedhuggerkunsten, arkitekturen og malerkunsten (symboliseret hhv. ved en portrætbuste, en tegning og en malerpalet og pensler, der rækkes frem af tre børn). Den store Guldmedalje var den største pris, man kunne opnå under uddannelsen på Det Kongelige Danske Kunstakademi. Der blev udskrevet en konkurrence hvert år med et fast motiv for hhv. malere, billedhuggere og arkitekter, og vandt en kunstner Den store Guldmedalje, var vedkommende berettiget til at ansøge om et tre-årigt stipendium til videre uddannelse i udlandet. Kun to kunstnere kunne dog være på rejse samtidigt i udlandet, og selvom Thorvaldsen vandt Den store Guldmedalje i 1793, kom han først af sted på sin store udenlandsrejse i efteråret 1796. En rejse, der førte til et mere end 40-årigt ophold i Rom. Medaljens forside prydes af Frederik 5’s portræt, fordi han havde grundlagt akademiet i 1754 og indstiftet medaljen. Og bagsidens fremstilling af æren ved at få medaljen suppleres af ordet: MERENTI, der betyder “til den fortjenstfulde”.

Mål

  • Diameter 42 mm
  • FRIDERICHVS. V.D.G.REX. DAN.NORV. VANGOTH / M. ARBIEN / MERENTI / ACADEMIA REGIA PICT, SCULPT, ET ARCHIT
  • Indskrift