Forklaring

  • Forside: Portræt af Thorvaldsen i profil. Omkring hovedet en bort med fremstilling af Thorvaldsens Alexanderfrise.
    Bagside: Symbolsk fremstilling af Thorvaldsens værkers hjemkomst til Danmark. Medaljen uddeles stadig som Det Kongelige Kunstakademis højeste udmærkelse ved akademiets årsfest på Frederik 5’s fødselsdag den 31. marts. Medaljen blev indstiftet af kong Christian 8 i 1837, og det var meningen, at Thorvaldsen ved hjemkomsten i 1838 skulle have det første eksemplar. Der opstod dog problemer med de stempler medaljen skulle præges fra, og først i 1842 blev medaljen færdig. Medaljen er en hyldest til Thorvaldsen (der portrætteres med ét af sine mest berømte værker, den lange relieffrise Alexander den Stores indtog i Babylon) og et udtryk for taknemmelighed over, at Thorvaldsen skænkede sine samlinger og originalmodellerne til sine værker til Danmark. Det udtrykkes på medaljens bagside ved en fremstilling af kvinden Dania (Danmark), der sidder ved havet med et skjold med de tre danske løver og en trefork og modtager Thorvaldsens skulptur Amor med lyren af havnymfen Galathea, der er båret over havet af en delfin. Ét af de første skibe, der bragte Thorvaldsens værker hjem til Danmark hed Galathea. Udstillet i rum 38 på museet.

Mål

  • Diameter 61 mm
  • ALBERTVS THORVALDSEN DANVS SCVLPTOR / C: CHRISTENSEN F / MDCCCXXXVIII / HAFNIAE
  • Indskrift