Forklaring

  • Da kong Ludwig 1. af Bayern (1786-1868) i 1829 satte byggeriet af Ludwigskirche i München i gang, bestilte han samtidigt kirkens indre udsmykning hos den tyske maler Peter von Cornelius (1783-1867). Dommedagsscenen, som gengives på Heinrich Merz’ kobberstik, blev malet på endevæggen i kirkens kor. Som Thorvaldsens Kristus (inv.nr. A82), ser man også her en favnende figur med udbredte arme. Men alligevel røber Kristusfiguren en helt anden fortælling hér end hos Thorvaldsen. Cornelius’ Kristusfigur vender tydeligt sin højre hånd opad – den udtrykker velkomst. Den venstre hånd derimod er afvisende. Dermed præsenteres vi for den Kristus, som dømmer menneskene på den yderste dag. De favnende arme er det formildende budskab som udtrykker forventningen om en barmhjertig dommer. Thorvaldsen fik kobberstikket tilsendt fra kunstsamleren Alfred von Lotzbeck (1819-74). Lotzbeck har dels skrevet en kort hilsen med blyant som indeholder datoen 25. februar 1842 nederst på kobberstikket, og dels et brev til Thorvaldsen, hvori han nævner at der i forsendelsen var i alt tre grafiske blade.

Mål

  • Bredde (pladerand) 560 mm
  • Højde (pladerand) 840 mm
  • Bredde (papirmål) 650 mm
  • Højde (papirmål) 955 mm
  • Peter Cornelius Eq pinxit In Ecclesia [...] Il Merz sculpsit / MAGNUS DIES DOMINI ET TERRIBILIS VALDE Joel 2.11 / VENITE BENEDICTI PATRIS MEI. Matth. 25,34 DISCETITE A ME MALEDICTI Matth. 25,41. / Alfred von Lotzbeck seinem Thorvaldsen, den 25ten Februar 1842