Placering

  • Gravé par Paul Fumagalli / Vue de l' enclos du Tombeau de Naevoleia Tyche

Mål

  • Bredde (pladerand) 320 mm
  • Højde (pladerand) 270 mm
  • Bredde (papirmål) 450 mm
  • Højde (papirmål) 310 mm