Placering

Forklaring

  • Rafaels (1483-1520) Sposalizio eller Maria trolovelse fra 1504, som Pietro Folos kobberstik gengiver, var bestilt til franciskanerkirken San Francesco i Città di Castello i Perugia. Alle billedets figurer og linier er arrangeret således, at blikket uvægerligt rettes mod Marias og Josefs hænder – centrum for forlovelsens ceremonielle handling. Dette er endnu tydeligere i maleriet, end det er i dette kobberstik, fordi maleriets overkant ikke som her er lige, men halvcirkelformet. Da maleriet hang i kirken, var det placeret forholdsvis højt. Billedets underkant var ca. 180 cm over gulvet. En placering, som har haft stor betydning for oplevelsen. I kobberstikket ses kvinden i billedets venstre side at stå skævt, men netop derved skabte Rafael den optimale, rumlige virkning, når maleriet blev betragtet nedefra. I1800-tallets første årtier, da Folo udførte kobberstikket, var der stor interesse for Rafaels værker. Eksempelvis ønskede en række tyske kunstnere bosiddende i Rom, at forny det religiøse maleri. Fornyelsen skulle opnås via enkelhed. Og netop sådanne kvaliteter beundrede de i Rafaels værker.

  • Rafaello Sanzio dip. 1504 / Pietro Folo inc. Roma 1831. / Se di tai pregi adorno / Fu Sanzio imberbe ancora; / Mai non precorse il giorno / Piu luminosa aurora. / All Sig.r Nathaniel George Philips Pittore Inglese / Nicola Bianchi impresse / Nicola de Antoni D.D.D.

Mål

  • Bredde (pladerand) 550 mm
  • Højde (pladerand) 815 mm
  • Bredde (papirmål) 670 mm
  • Højde (papirmål) 935 mm