Forklaring

  • Fire figurer er stillet sammen på en måde, så de danner et kors. Korsformen henviser til rummet som et kristendommens domæne. I midten sidder Historiens muse, Klio. Hun skriver i en bog, som hun støtter på ryggen af Saturn, der repræsenterer tiden. En genius bringer Klio skriftruller, og den romerske gud Janus med to ansigter fortæller, hvad hun skal skrive. Janus’ ene ansigt skuer bagud og det andet ansigt fremad i tid. Med sin højre hånd henleder Janus opmærksomheden på den åbne dør, der fører ind til det dengang nyligt grundlagte museum, Museo Pio Clementino i Vatikanet. Ovenover dem alle svæver Fama. Hun er rygtets gudinde og blæser i sit horn for at sprede nyt fra det pavelige hof. Figurerne bidrager hver især til en billedlig fremstilling af historien, en allegori. I 1772 fik tyske Anton Raphael Mengs (1728-79), af Pave Clemens 14. (1705-74), overdraget opgaven med at udsmykke loftet i Camera dei Papiri i Vatikanet. Her opbevaredes Vatikanets manuskriptsamling. Mengs blev i sin samtid anset som én af Europas betydeligste kunstnere. Og med udgangspunkt i lokalets funktion, udførte han sin fresko, som kobberstikket gengiver.

Mål

  • Højde (pladerand) 580 mm
  • Højde (papirmål) 630 mm
  • Bredde (pladerand) 370 mm
  • Bredde (papirmål) 420 mm
  • Franciscus Ramos delin. / Domini Cunego sculp. Romae 1782 / PIO. VI. P. M. / Praeclarissimo Bonarum Artium Fautori / Celeberinam tabulam ab Equite Antonio Raphaele Mengs / in Vaticanis Aedibus depictam / Michael Angelus Mazzoli obsequii causa D.D.D.