Placering

  • Buckhorn ad vivum del et fec / Johann Gottfried Schadow / geb. zu Berlin den 20 May 1764. / Ihm und feinen Freunden

Mål

  • Bredde (pladerand) 100 mm
  • Højformat
  • Højde (pladerand) 102 mm
  • Højformat
  • Bredde (papirmål) 155 mm
  • Højde (papirmål) 162 mm