Spring navigation over
Musikanterne, E35,10

Forklaring

  • Interessen for Thorvaldsen voksede hos Kunstakademiets medlemmer i København og dets præses, dvs. forsamlingens øverste, Prins Christian (8.) Frederik (1786-1848), da de blev gjort bekendt med Thorvaldsens frise Alexander den Stores indtog i Babylon (inv.nr. A503). Frisen var udført i 1812 til Palazzo del Quirinale i Rom. Og fra Rom havde Stadsbygmesteren Peder Malling (1781-1865) medbragt kobberstik, som gengav den 34,46 meter lange frise. Dem lagde han frem for forsamlingen. Da Malling i et brev dateret 20.11.1815 fortalte Thorvaldsen om forsamlingens interesse, omtalte han frisen som ”Deres Triumph paa Monte Cavello”. Og det endte med, at man i København gerne ville have frisen hugget i marmor til opsætning i Christiansborg Slot. Men en udfordring var, at salen i Christiansborg Slot havde flere løbende meter væg, end der var i den pågældende sal i Palazzo del Quirinale. Løsningen blev, at Thorvaldsen tilføjede enkelte figurer for at forlænge frisen. Af de fem musikanter som er gengivet på Samuel Amslers kobberstik, var de tre forreste kun at finde i frisen på Christiansborg Slot. I alle tilfælde hørte musikanterne til blandt de indbyggere i Babylon, som kom den sejrende Alexander i møde ifølge Thorvaldsens kilde – værket om Alexander den Store (356-323 f.Kr.), skrevet af historikeren Quintus Curtius i det 1. århundrede e.Kr.

Mål

  • Højde (pladerand?) 226 mm
  • Bredde (pladerand?) 350 mm
  • Indskrift / Påskrift / Mærkat

    Tab. X.