Forklaring

  • Afsløringen af Thorvaldsens monument (inv.nr. A114 til A116) over Johann Gutenberg (1394/1400-1468), blev festligholdt i Mainz 14., 15. og 16. august 1837. Det bekræfter denne plakat. Det var dog et år efter tidsplanen. Året 1836 var firehundredeåret for Gutenbergs eksperimenteren med løse typer af træ, som frit kunne stilles sammen som en side, for efterfølgende at blive trykt. Og i Mainz havde planen oprindelig været, at man ville indvie monumentet i firehundreåret – under fejringen af Gutenberg. Kommissionen for opførelse af monument, havde henvendt sig til Thorvaldsen allerede i 1832. Alligevel blev afsløringen forsinket. Originalmodellen i gips skulle sendes fra Rom over Marseilles til Paris, for at den kunne støbes i bronze af Charles Crozatier (1795-1855). Da originalmodellen ankom til Paris var den imidlertid beskadiget. Og tidsplanen kunne ikke overholdes. Thorvaldsen, ja han fik først monumentet i Mainz at se, da han i 1841 var undervejs på sin rejse fra København til Rom.

Motiv / Tema

Mål

  • Bredde (papirmål) 425 mm
  • Højde (papirmål) 570 mm
  • INAGURATIONS FEIER / des MONUMENTES / für / Johann Gutenberg, / IN MAINZ / am 14., 15. und 16. August 1837 [....] EIN BLATT DER ERINNERUNG, / ALLEN / Beförderen der Denkmals und Fest-Theilnehmern / gewidmet / von der Mainzer Buchdurcherei-Inhabern: / Florian Kupferberg, Heinrich Prickarts, Theodor von Babern