Forklaring

  • Ved indgangen til 1700-tallet ville man gerne kunne rekonstruere livet, som det var blevet levet i antikken. Derfor var man blevet stadig mere optaget af bevaring, forståelse og systematisering af de mange antikke fund, man indtil da havde gjort. Blandt disse genstande, udgravet i 1500- og 1600-tallet, var både antikke skulpturer og antikke brugsgenstande, eksempelvis lamper. I forlængelse af arbejdet med systematiseringen, blev der også udgivet omfattende bogværker med grafiske gengivelser af de mange antikke genstande. Pietro Santi Bartoli var en frontfigur inden for denne arkæologiske retning. Fra hans hånd kendes i alt 886 forskellige grafiske fremstillinger efter antikke genstande. Omkring 50 af disse havde Thorvaldsen i sine samlinger. Men de var med andre ord kun en brøkdel af Bartolis store produktion. Da formålet med disse bogværker var pædagogiske, har Bartoli oplyst, at den pågældende lampe var udført i metal – ”di metallo”. Formodningen om at ordet Pegasus oprindeligt betød lys, er en forklaring på at den vingede hest Pegasus smykker lampen. Man mener ”Pegasus” stammer fra et uddøet sprog, Luvisk, hvor ”pihassas” betød lyn og ”pihassassi” var en vejrgud, som repræsenterede lyn og torden.

Mål

  • Bredde (pladerand) 130 mm
  • Højformat
  • Højde (pladerand) 145 mm
  • Højformat
  • Bredde (papirmål) 170 mm
  • Højde (papirmål) 240 mm
  • 20 / DI METALLO / P. S. Bartolil scul.