Forklaring

  • Thorvaldsen arbejdede i flere, relativt beskedne værksteder i umiddelbar nærhed af Piazza Barberini i Rom, men kom efterhånden til at mangle et sted, hvor han kunne udføre de ofte store gipsmodeller. Samtidigt havde han brug for et sted, hvor skulpturerne præsenterede sig ordentligt overfor de stadigt flere interesserede kunder fra de højeste sociale lag rundt omkring i Europa. Det blev der rådet bod på i 1822, hvor det i kvarteret lykkedes ham at leje en stor bygning henhørende under Palazzo Barberini. Billedet skildrer en velklædt Thorvaldsen, der i denne bygning fremviser statuen af Kristus for den måske fornemste gæst, der nogensinde aflagde ham besøg: pave Leo XII med følge. Thorvaldsen havde i 1823 modtaget bestilling på forgængeren pave Pius VII’s gravmonument, som ses bag pave Leo XII og Thorvaldsen. De to store kvindefigurer til venstre i maleriet skal i det færdige monument placeres på hver sin side af paven. De er personifikationer af henholdsvis Himmelsk Visdom og Kristen Styrke. Med monumentet blev Thorvaldsen den første og eneste protestantiske billedhugger, der fik den ærefulde opgave at skabe et gravmonument til Peterskirken.