Forklaring

  • Titanerne er bevæbnede med lanser, træstubbe og store sten. De bevæger sig i grupper op ad de stejle klipper. Øverst er det lykkedes en titan at fange en af Olympens kvinder. Olympens guder anføres af Zeus i stridsvognen. Fra skyformationerne øverst oppe til venstre kæmper han sammen med Athene, Artemis og Apollon mod titanerne. Andre guder, heriblandt Ares og Poseidon, kæmper fra den anden side. De mange diagonale linjeforløb i kompositionen understreger kampens dramatik og voldsomhed. Skildringen er baseret på Hesiods digt Theogonien fra midten af det 7. årh. f. kr. Figurskildring og komposition er inspireret af Michelangelos dommedagsfremstilling i Det Sixtinske Kapel i Rom. Tegningen er blevet tolket som republikaneren Carstens’ sympati for den Franske Revolution.