Spring navigation over
Scene komponeret over Chigis Park i Aricia, D772