Spring navigation over
Gottlieb Bindesbølls skitsebog, D1900,1