Mål

  • Bredde 323 mm
  • Højde 220 mm
  • Terpsichore / Erato, Thalia, Melpomene, Urania Apollo
  • Påskrift