Mål

  • Højde 246 mm
  • Bredde 198 mm
  • [Tekst på tysk dialekt]
  • Påskrift