Spring navigation over
Hieroglyfindskrift, andet brudstykke fra forside, D1171

Mål

  • Højde 121 mm
  • Bredde 390 mm
  • Indskrift / Påskrift / Mærkat

    Cantone rotto, dove paiono alcune vertigie, dei Gieroglifici / originalinessuni [?] epondo qui abbozzati dope la Rottura, / come / all'altro Cantone / Faccia del Piedistallo. No. 2
  • Type

    Påskrift