Placering

  • A Thorvaldsen ivi e. Dis Roma le 10 Settembre 1811
  • Påskrift

Mål

  • Diameter 260 mm

Udstilling

  • Fortegnelse over de Kunstarbejder som findes udstillede i den af det Kongelige Academie for de skiönne Kunster i Anledning af Deres Majestæters Kong Frederik den Siettes og Dronning Marie Sophie Frederikes Kroning aabnede Salon, Det Kongelige Danske Kunstakademi, 6.8.1815 - 6.9.1815, kat.nr. 19