• Senest 15.3.1796
  • Tegning

Forklaring

  • Mens Thorvaldsen endnu gik på Kunstakademiet i København, udførte han lejlighedsvis små portrætter. De blev gerne tegnet med spids blyant, hvorefter Thorvaldsen med brug af akvarel eller gouache farvelagde hud, hår og klædedragt. I dette portræt er baggrunden skraveret med blyant. Portrættet forestiller en københavnsk kvinde, Frederike Dorothea, født West. Hun var søster til brødrene West, et par af Thorvaldsens gode ungdomsvenner, og blev gift med Peter Hanning Hammer, som også hørte til vennekredsen.

Mål

  • Bredde 94 mm
  • Højde 128 mm