• 1841
  • Tegning

Forklaring

  • Skitse til relief, udført 1841. Motivet indgår i en suite af tegninger forestillende scener fra Jesu liv, alle udført med blyant, som Thorvaldsen arbejdede med i sine sidste leveår. Han havde beskæftiget sig med samme motivkreds i 1817 på foranledning af en bestilling fra den unge bayerske kronprins Ludwig.

Mål

  • Højde 211 mm
  • Bredde 316 mm
  • Avendo avuto il piacere di vedere li Lavori [?di Pittore?, overstreget] del Sig / Pietro Bonanni di Carrara, li [rettet til lo ?] ho trovato piene di talento che meriterebbe qualunche Protetzione
  • Påskrift
  • Verso