Forklaring

  • Samtlige motiver kendes fra adskillige andre Thorvaldsen-tegninger, heraf flere tidligere end denne. Interessant er her sammenstillingen af mytologiske og bibelske motiver på et og samme ark. Diogenes-skikkelsen optog ham allerede i akademitiden i København, men tydeligere endnu i Rom, bl.a. via Winckelmanns og Zoëgas arbejder om Villa Albanis samlinger.

Mål

  • Højde 211 mm
  • Bredde 344 mm