• 1804 - 1805
  • Tegning

Forklaring

  • Hovedmotivet til denne tegning er litterært set hentet i Iliaden, kunstnerisk formentlig i John Flaxmans illustrationer fra 1793 til samme. Hektor har talrige drab på sin samvittighed i den trojanske krig, men Achilles, den bedste af de græske krigere, bliver hans banemand. Som Homer vil, lader Thorvaldsen i denne storladne tegning Achilles hævde sin suverænitet. Skitsen til det sværmeriske par skyldes inspiration fra Dantes Den guddommelige Komedie.

Mål

  • Højde 220 mm
  • Bredde 340 mm