• 1804
  • Tegning

Forklaring

  • Tegningens hovedmotiv er udført med mange søgende streger og indtegnet i et rektangel, men blev aldrig omsat i et relief. Udkastet til en døbefont formet som vase på profileret fodstykke blev derimod omarbejdet 1808-15 til en massiv, blokformet døbefont, udstyret med relieffer på alle fire sider. Såvel den homeriske som den kirkelige motivverden fandt resonans hos Herman Schubart, dansk diplomat i Napoli og en af Thorvaldsens tidlige og væsentlige støtter.