Placering

Forklaring

  • Vernet var direktør for det franske akademi i Rom, da han malede sin ven Thorvaldsen. Denne ses i sin arbejdskittel og med modellerpind i hånden. På kavaletten, som han støtter sig til, står en buste af Vernet, som Thorvaldsen påbegyndte lige omkring 1830. Maleren har altså i en vis forstand indføjet sig selv i portrættet af vennen. Det har øjensynligt ligget ham på sinde at gøre maleriet mere personligt end tilfældet var med almindelige bestillingsportrætter. Derfor har han også på kanten af kavaletten formuleret en dedikation til sin model: Horace Vernet à Son Illustre ami Torwaldsen Rome 1833 (Horace Vernet til hans berømte ven Torwaldsen Rom 1833) At Thorvaldsen gengældte Vernets venskabelige følelser fremgår af, at han efter at have udført busten på billedet, i marmor også påbegyndte en kolossalbuste af ham. Den er i dag opstillet i museets forhal.

  • Horace Vernet à son illustre ami Torwaldsen Rome 1833
  • Påskrift

Mål

  • Bredde 75,2 cm
  • Højde 99,8 cm

Udstilling

  • Canova | Thorvaldsen. La nascita della scultura moderna, Gallerie d’Italia, 24.10.2019 - 28.6.2020
  • Fortegnelse over de ved det Kongelige Akademie for de skjönne Kunstner offentligen udstillede Kunstværker, Det Kongelige Danske Kunstakademi, april 1845, kat.nr. 376
  • Bertel Thorvaldsen und Ludwig I. - Der dänische Bildhauer im bayerischen Auftrag, Glyptothek München, 24.3.2021 - 12.9.2021