Spring navigation over
Parti af Villa Falconieris have i Frascati, B87
  • Datering

    1810
  • Værktype / Genstandstype

    Maleri

Forklaring

  • Chauvin tilstræber i sine billeder den størst mulige harmoni. Han var født i Paris og blev elev af landskabsmaleren P.-H. Valenciennes, der ved sin bog “Elemens de perspective pratique” fik meget stor betydning for det europæiske landskabsmaleris udvikling. Som titlen angiver, betoner Valenciennes i sin bog perspektivets vigtighed, og Chauvins tre billeder i Thorvaldsens malerisamling med motiver fra omegnen af Rom lever op til linearperspektivets strengeste regler. Selv naturens former, træer og buske, synes at være skåret til efter linier, der peger imod billedernes perspektiviske forsvindingspunkt. Virtuost har maleren lagt dette punkt netop dér hvor fontænens vandstråle topper. Chauvin kom til Rom i 1804 og levede dér til sin død i 1832. Hans klassicistiske landskaber blev med deres smukke lys, mættede atmosfære og ophøjede stemning meget populære i samtiden. Blandt Chauvins mest betydningsfulde danske beundrere var maleren C.W. Eckersberg. I et brev fra Rom til malervennen J.P. Møller skrev Eckersberg om Chauvin: “Hans kolorit, hans fjerne baggrunde, kort sagt alt, er så fuldkomment som jeg aldrig har set det før”.

Motiv / Tema