Spring navigation over
Pius 8. bliver ved Christi legemsfest båret igennem Peterskirkens kolonnade, B79