Spring navigation over
Det indre af Colosseum i Rom, B405
  • Datering

    1813 - 1816
  • Værktype / Genstandstype

    Maleri

Forklaring

  • Billedet hører til de såkaldte romerske prospekter, som Eckersberg malede til erindring om Roms arkitektur. Han benyttede de kundskaber, han havde erhvervet sig i Paris – ikke mindst hvad perspektivet angik – til så korrekt som muligt at fastholde det sete. I særlig grad tiltrak ruinen af Flaviernes amfiteater Colosseum fra år 80 sig Eckersbergs interesse. I 1744 havde pave Benedict XIV fredet Colosseum og indviet det til minde om de kristne, man mente havde lidt martyrdøden dér. I maleriet her sætter Eckersberg fokus på det elipseformede anlægs østlige ende, hvor et kors med spyd og svamp på en stang var opstillet. Da Eckersberg hjemme i København var blevet udnævnt til professor i 1818 og dermed havde fået bolig på Kunstakademiet, ophængte han alle prospekterne i ét og samme rum. Her kunne hans elever, som alle drømte om engang at gøre sig fortjent til den store udlandsrejse, så på forhånd blive fortrolige med de skønneste partier af Rom.

Motiv / Tema