Placering

  • I.P.M. 1844
  • Påskrift

Mål

  • Bredde 71,9 cm
  • Højde 48,7 cm

Udstilling

  • Fortegnelse over de ved det Kongelige Akademie for de skjönne Kunstner offentligen udstillede Kunstværker, Det Kongelige Danske Kunstakademi, april 1844, kat.nr. 11